دانلود آهنگ Cyrine Abdelnour به نام Law Bass Fe Eyne

دانلود آهنگ جدید Cyrine Abdelnour به نام Law Bass Fe Eyne

آهنگ زیبای و معروف Law Bass Fe Eyne تقدیم به شما کاربران عزیز

Download New Song By Cyrine Abdelnour Called Law Bass Fe Eyne

+ متن آهنگ Law Bass Fe Eyne از Cyrine Abdelnour

اتكلم ولا لأ یا قلبی ولا اعمل ایه

مش واخد بالوا لیه یا قلبی و بیفكر لیه

Cyrine Abdelnour Law Bass Fe Eyne

00:00
00:00
متن آهنگ Cyrine Abdelnour به نام Law Bass Fe Eyne

اتكلم ولا لأ یا قلبی ولا اعمل ایه
دلم حرف بزنم یا نزنم اگر نزنم چکار کنم‎
مش واخد بالوا لیه یا قلبی و بیفكر لیه
دلم چرا حواسش بهم نیست برای چی فکر میکنه
دا عینیا و كل حاجه فیا بتنادی علیه
این چشمانم و تمام وجودم مرا به سویش فرا میخوانند
اتکلم و الا لا یا قلبی و الا اعمل ایه
حرف بزنم ای دل من یا نه و یا اگر نه چکار کنم‎
مش واحد باله لیه یا قلبی و بیفکر لیه
چرا فکرش را مشغول نکردم ای دلم و چرا فکر میکند
دی عنیی و کل حاجة فیی بتنادی علیه
‎با چشمانم و با تمام وجودم او را ندا میزند‎
لو بص فی عینی مرا بس هایحس اوام بشوقی لیه
اگه فقط یه بار به چشمم نگاه کنه به شدت علاقه و شوقم پی خواهم پرد
لو بص فی عینی مره بس هایحس بأنی دایبه فیه
اگه فقط یه بار به چشمم نگاه کنه خواهد فهمید که چقدر عاشقشم‎
لو قالی تعالی قلبی دق انا اروحلوا اوام ماقولش لأ
اگه بهم بگی که پبشم بیا قلبم برای تو تپید با تمام وجود به سویش خواهم رفت و نه نخواهم گفت
لو بص فی عینی مرة بس حیحس اوام بشوقی لیه‎
اگر فقط یک بار در چشمانم نگاه کند به سرعت به اشتیاقی که برای او دارم پی خواهد برد
لو بص فی عینی مرة بس حیحس بانی دایبة فیه
اگر فقط یک بار در چشمانم نگاه کند به سرعت حس خواهد کرد که من برای او آب شدم
لو قللی تعالی قلبی دق انا اروح له اوام ما اقلشی لا‎
و اگر به من بگوید بیا که دلم تپید من به سرعت پیش او خواهم رفت و نه نمیگویم
انا حالی هوا برضوا حالوا علی ایه مشغول
حال دل من شبیه حال دل اوست نمیدونم از چی واهمه داره
وفی بالی كل شئ فی بالوا مش لازم اقول ‎
و در ذهنم همان چیزهایی هست که در ذهن اوست و نیازی به گفتن نداره
میلالوا ایوا مشتاقالواا هاشتاق علی طول
دلم هواشو کرده مشتاقشم بله من همیشه مشتاقش خواهم بود
انا حالی هو برده حاله على ایه مشغول
نمیدانم حال من و همچنین حالش به چه چیزی مشغول هستند
و فبالی کل شئ فی باله مش لازم اقول‎
و در فکرم تمام چیز هایی هست که در فکرش است و نیازی به گفتن ندارم
میلاله ایوه مشتاقة له حاشتاق على طول
به سویش کشیده شدم بله مشتاق او شدم و همیشه مشتاق او هستم
لو بص فی عینی مرا بس هایحس اوام بشوقی لیه
اگه فقط یه بار به چشمم نگاه کنه به شدت علاقه و شوقم پی خواهم پرد
لو بص فی عینی مره بس هایحس بأنی دایبه فیه
اگه فقط یه بار به چشمم نگاه کنه خواهد فهمید که چقدر عاشقشم
لو قالی تعالی قلبی دق انا اروحلوا اوام ماقولش لأ
اگه بهم بگی که پبشم بیا قلبم برای تو تپید با تمام وجود به سویش خواهم رفت و نه نخواهم گفت
لو بص فی عینی مرة بس حیحس اوام بشوقی لیه
اگر فقط یک بار در چشمانم نگاه کند به سرعت به اشتیاقی که برای او دارم پی خواهد برد
لو بص فی عینی مرة بس حیحس بانی دایبة فیه
اگر فقط یک بار در چشمانم نگاه کند به سرعت حس خواهد کرد که من برای او آب شدم
لو قللی تعالی قلبی دق انا اروح له اوام ما اقلشی لا
و اگر به من بگوید بیا که دلم تپید من به سرعت پیش او خواهم رفت و نه نمیگویم

آهنگ های بیشتر از Cyrine Abdelnour
نظرات
بستن