موزیک فاز

دانلود آهنگ خارجی مدرن تالکینگ به نام یور مای هارت یور ما سول یاماها

دانلود آهنگ خارجی جديد مدرن تالکینگ به نام یور مای هارت یور ما سول یاماها
اهنگ خارجی مدرن تالکینگ به نام یور مای هارت یور ما سول یاماها با متن انگلیسی و ترجمه به فارسی
Download New Song By Modern Talking Called Youre My Heart Youre My Soul

مدرن تالکینگ یور مای هارت یور ما سول یاماها
00:00
00:00
متن آهنگ خارجی مدرن تالکینگ به نام یور مای هارت یور ما سول یاماها

Deep in my heart, there’s a fire a burning heart
در اعماق قلب من ، یک آتش دل سوز وجود دارد
Deep in my heart, there’s desire for a start
در اعماق قبل من یک میل برای شروع وجود دارد
I’m dying in emotion
احساسات من در حال مرگ است
It’s my world in fantasy
این دنیای فانتزی من است
I’m living in my, living in my dreams
من زندگی میکنم در خود ،زندگی در رویای من
You’re my heart, you’re my soul
تو قلب منی، تو روح منی
I keep it shining everywhere I go
من نگه داشته ام آن درخشندگی را هر جا که میروم
You’re my heart, you’re my soul
تو قلب منی، تو روح منی
I’ll be holding you forever, stay with you together
من برای همیشه تور را نگه میدارم،با تو خواهم ماند
You’re my heart, you’re my soul
تو قلب منی، تو روح منی
Yeah, a feeling that our love will grow
آره، یک احساس است که عشق ما رشد خواهد کرد
You’re my heart, you’re my soul
That’s the only thing I really know
تو قلب منی، تو روح منی
که تنها چیزی که من واقعا می دانم
Let’s close the door and believe my burning heart
دریچه قلبت رو (به روی دیگران) ببند و قلب سوزان منو باور کن
Feeling all right, come on, open up your heart
(با من)راحت باش، بیا و دریچه قلبت رو (برای من) باز کن
I’ll keep the candles burning
من نگه میدارم این شمع سوزان را
Let your body melt in mine
اجازه بدهید بدن شما رو ذوب کند”منظور احساس قلبی است”
I’m living in my, living in my dreams
من زندگی میکنم در خود ، رویا زندگی میکند در من

16 ام خرداد 1399 دانلود آهنگ خارجی
آهنگ های بیشتر از مدرن تالکینگ
نظرات
بستن